2001-2021
2001-2021

JAB集團發展歷程

 • 2001年

  成立晉利投資發展有限公司

  占位用
 • 2001年

  投資、運營香港商業地產

  占位用
 • 2015年

  全資收購日本地產公司
  成立JAB集團

  占位用
 • 2016年

  成立JA酒店管理公司

  占位用
 • 2017年

  開發、建設、運營日本房地產項目

  占位用
 • 2017年

  成立JAB澳門辦事處

  占位用
 • 占位用
 • 占位用